Kruščica d.o.o. Izjava o privatnosti

Vi, naši posjetitelji, naš ste najvrjedniji potencijal, stoga vam pristupamo s posebnom pažnjom u otvorenoj i odgovornoj komunikaciji kako bismo stekli Vaše povjerenje i zadovoljili Vaša očekivanja.

Kruščica d.o.o. obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podatka. S time Vas upoznaje tekst koji slijedi.

Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Zaštita osobnih podataka – općenito

Kruščica d.o.o. . poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima Kruščica d.o.o. pristupi putem rezervacijskog sustava ili kontakt formulara odnosno putem pojedinih usluga Kruščica d.o.o.o danih na korištenje gostima, a posredstvom kojih je Kruščica d.o.o. omogućen pristup osobnim podacima.

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge
 • ulaska u naš sustav nagradnih igara
 • promocije naših usluga
 • naše interne statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Davanjem Kruščica d.o.o.. podataka o svojim kontaktima (npr. e-mail, telefon i sl.), Gost ujedno daje svoju izričitu suglasnost da ga Kruščica d.o.o. kontaktira u svrhu nuđenja svojih proizvoda i usluga te ujedno potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ovoga dokumenta. U slučaju da to ne želi, Gost je dužan o tome izričito pisano izvijestiti Kruščica d.o.o. (preporučenom ili e-poštom).

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

 • ime i prezime
 • adresa
 • e-mail adresa
 • broj telefona i/ili faxa
 • podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Kruščica d.o.o. u postupku on-line rezervacije ili drugom
 • postupku plaćanja ili osiguranja plaćanja
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu – trenutak ulaska jest Vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, podaci se više ne koriste od strane Kruščica d.o.o.., osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Kruščica d.o.o. drži se stroge politike „no spam“. Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo glede specijalnih ponuda i akcija. Kruščica d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Kruščica d.o.o.  koriste se samo kao sredstvo osiguranja plaćanja rezerviranih usluga i uživaju jednaku zaštitu kao i ostali Vaši osobni podaci. Nakon uredno pružene i plaćene usluge ti se podaci više ne koriste bez Vaše posebne suglasnosti.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima propisanima važećim zakonom.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo tako da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.) Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

Upotreba Cookie-a

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših web stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi cookie-e. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Cookie-i se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Cookie-i koje naš web poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno, onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe cookie-a, ako je Vaš web preglednik tako podešen. Cookie ne čita podatke s Vaših diskova niti podatke koji sadrže Cookie-i drugih poslužitelja zapisanih na Vašem disku.

Oporuka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Ankete i upitnici

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Kruščica d.o.o. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Traženje određenih osobnih podataka

Kruščica d.o.o. ne može davati osobne podatke drugim korisnicima ( trećim osobama ) samo bez Vaše suglasnosti i, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti tih korisnika temeljem čl. 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Kruščica d.o.o. može Vaše podatke otkriti povezanim društvima u smislu Zakona o trgovačkim društvima, u kojem slučaju ta društva stječu ista prava i preuzimaju iste obveze vezane uz obradu navedenih osobnih podataka kao i Kruščica d.o.o.

Promidžbene nagradne igre

Naše stranice često sadrže obavijesti o različitim igrama koje organiziramo. Za ona natjecanja i nagradne igre kojima omogućujemo elektronski pristup, koristit ćemo Vaše osobne podatke samo u svrhe realiziranja nagradne igre (npr. za stupanje s vama u vezu u slučaju pobjede). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan Kruščica d.o.o. osim s dobavljačima koji nam pomažu u organiziranju igara i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka. Jednom kad igra završi, podaci koje ste nam dostavili brišu se ako to od nas zatražite

Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko Interneta, uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše Internet stranice koje bi mogle privući djecu, i eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju mi:

NE prikupljamo, NE koristimo i NE otkrivamo podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko Interneta, osim u slučaju promidžbenih igara na Internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se, bez dopuštenja roditelja ili zakonskog zastupnika , samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene;

NE prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan Interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja ili zakonskog zastupnika ;

NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika ;

NE omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika , javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti.

U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika, te da upiše e-mail adresu svojih roditelja ili zakonskog zastupnika. Roditelji ili zakonski zastupnik ovlašten je uskratiti dozvolu za sudjelovanje djeteta u nagradnim igrama izričitom e-mail porukom, što ćemo beziznimno prihvatiti.

Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili zakonski zastupnik. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se s naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže.

Kao roditelj ili zakonski zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelji i zakonski zastupnik i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

Osim navedenog, Kruščica d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute vas i/ili Vaše dijete na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi s Vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Kruščica d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane Kruščica d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web lokacije.

KONTAKTIRAJTE NAS:

Ako želite ažurirati svoje informacije, izmijeniti svoje afinitete pri komuniciranju ili ako ubuduće ne želite primati marketinške materijale, možete nas kontaktirati:

e-mailom:  MARKETING@KRUSCICA.HR

telefonom: 021 444 340

faksom:  021 444 366

ili poštom na adresu: Mažuranićevo Šetalište 1 , 21000 SPLIT, Hotel Corner

 

 

 

 

 

Pošalji poruku!
1
Tu smo za sve upite!
Bok, Možemo li Vam pomoći?